Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2017

Notimportanat
14:16
To nic złego kiedy ktoś zna twoją najgorszą stronę.
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viaBilora Bilora

November 01 2017

Notimportanat
20:15
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaultraviolet ultraviolet
Notimportanat
20:11
Notimportanat
20:09
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby
Notimportanat
20:08
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viadobby dobby

October 20 2017

Notimportanat
21:08
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadobby dobby
21:08
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viadobby dobby
Notimportanat
21:08
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viadobby dobby
Notimportanat
21:07
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viadobby dobby
Notimportanat
21:00
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
Notimportanat
21:00
Notimportanat
20:59
3988 4e56
Reposted fromKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok viadobby dobby
Notimportanat
20:59
You must be prepared to work always without applause
— Hemingway
Reposted fromtatianka tatianka viadobby dobby
Notimportanat
20:58
- Szkoda czasu i energii - Tomcio poklepał ją pobłażliwie po głowie. - Nie próbuj zmieniać nikogo. Ani niczego. To w tobie siedzi ta złość. W tobie, a nie w tym kimś są negatywne uczucia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viadobby dobby
Notimportanat
20:58
Podobno mieszkańcy Kambodży to jedni z najszczęśliwszych ludzi świata. W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła". A niski poziom wody ma taki sam wpływ na serce jak na pole ryżowe. Sprawia, że serce wysycha i nie daje plonów. Nie ma też słów "stres pourazowy", choć w latach 1975-79 w wojnie domowej zginęła tu jedna piąta populacji."
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted fromstonerr stonerr viadobby dobby
Notimportanat
20:56
Mnie i moje dziwactwa znoszą tylko nieliczni.
— Dziękuję.
Reposted fromso-so so-so viadobby dobby
Notimportanat
20:56
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
Reposted fromplayinglove playinglove viadobby dobby
Notimportanat
20:56
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadobby dobby
Notimportanat
20:55
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viadobby dobby

October 13 2017

Notimportanat
19:43
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl