Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

Notimportanat
20:13
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaOnly2you Only2you
Notimportanat
20:13
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viaOnly2you Only2you

September 15 2017

Notimportanat
21:20
Notimportanat
14:27
7910 0db2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBilora Bilora
Notimportanat
14:26
9147 20dc 500
Reposted fromepicenegod epicenegod viaOnly2you Only2you
Notimportanat
14:26
2752 7d7f
Reposted fromTeardrops Teardrops viaOnly2you Only2you
Notimportanat
14:21

August 30 2017

Notimportanat
19:09
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
Notimportanat
19:09
7579 4b69 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakajagie kajagie
Notimportanat
19:02
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
Notimportanat
19:01

"Wierzcie mi: nie ma nic niebezpieczniejszego od ciągłego przesiadywania w domu."

— Tove Jansson

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaBilora Bilora

August 25 2017

Notimportanat
22:05
7057 2f6f
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Notimportanat
21:48
Podaruj tym, których kochasz skrzydła, aby mogli latać, korzenie aby wracali i powody, aby zostali.
— Dalajlama
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Notimportanat
21:39
Reposted frombluuu bluuu
Notimportanat
21:14
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
Notimportanat
21:10
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakoloryzacja koloryzacja
Notimportanat
21:03
5347 5fea 500
Reposted fromslodziak slodziak viabananowo bananowo
Notimportanat
21:03

Szczęście ma wiele definicji. Pewne jest, że każdy chce go doświadczyć i zatrzymać w swoim życiu na dłużej. Według psychologii pozytywnej, której ojcem jest Martin Seligman, szczęście to dobrostan.

Można wyróżnić dwa rodzaje dobrostanu: hedonistyczny (zjedzenie dobrego posiłku, oglądanie pięknych krajobrazów, posiadanie pożądanych przedmiotów) oraz eudajmonistyczny (akceptacja siebie, pozytywne relacje z innymi, rozwój osobisty, celowość życia, kontrola nad otoczeniem, autonomia).

21:02
0244 04af
Reposted fromdivi divi viabananowo bananowo
Notimportanat
21:02
7154 f4f5
Reposted fromsassenach sassenach viabananowo bananowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl