Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2019

Notimportanat
12:56
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaOnly2you Only2you

February 15 2019

Notimportanat
17:27
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viatobecontinued tobecontinued

February 13 2019

Notimportanat
13:01
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
Notimportanat
13:00
The perfect Valentine’s Day.
Notimportanat
13:00
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viazyta zyta
Notimportanat
12:23
9972 6df6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakotfica kotfica

February 01 2019

Notimportanat
15:25
2553 fa07 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viabananowo bananowo
Notimportanat
15:25
Notimportanat
14:52
0095 2cf2 500
Reposted fromPoranny Poranny viaOnly2you Only2you
14:40
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaOnly2you Only2you
Notimportanat
14:39
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viaOnly2you Only2you
Notimportanat
14:38
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaultraviolet ultraviolet

November 03 2018

Notimportanat
22:19
0280 555a 500

October 26 2018

Notimportanat
16:24
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Notimportanat
14:23
2596 f8dd 500
Notimportanat
14:20
Notimportanat
14:19
6858 a3ee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabodnarkaa bodnarkaa
Notimportanat
14:18
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viabodnarkaa bodnarkaa
Notimportanat
14:16
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
Notimportanat
14:07
6093 de57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl