Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2018

Notimportanat
19:53
Notimportanat
19:50
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viaCzekoladkaaa Czekoladkaaa
Notimportanat
19:50
8850 0a47 500
Reposted fromhagis hagis viaheartbreak heartbreak
19:50
Notimportanat
19:49
4114 d395 500
19:49
7890 0a29
19:49
Notimportanat
19:47
6411 b487
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeksandra leksandra
Notimportanat
19:47
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Notimportanat
19:45
6479 af3f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLogHiMa LogHiMa
Notimportanat
19:24
1462 bf1f
Reposted fromolaosa olaosa viaOnly2you Only2you
Notimportanat
19:23
4907 9cba
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaultraviolet ultraviolet
Notimportanat
19:23
Śmiech to zdolność człowieka do obrony przed światem, przed sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Notimportanat
19:23
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromretro-girl retro-girl viaultraviolet ultraviolet
19:22
6029 6840 500
Reposted fromimblazin imblazin viaultraviolet ultraviolet

April 06 2018

Notimportanat
20:42
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viadobby dobby
Notimportanat
20:41
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadobby dobby
Notimportanat
20:41
9614 3ce6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabananowo bananowo
20:40
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaultraviolet ultraviolet

April 01 2018

Notimportanat
20:29
6576 e8ab 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl