Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2017

Notimportanat
18:01
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadobby dobby
Notimportanat
17:59
9858 6736 500
Reposted fromgosiabokiej gosiabokiej viadobby dobby
17:59
Love someone who is kinder to you than you are to yourself.
— Nikita Gill (via quotemadness)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadobby dobby
Notimportanat
17:58

zanotuj, że byłam
jestem
bedę.
— Hey
Reposted frommentalstate mentalstate viadobby dobby
Notimportanat
17:57
7063 b1ae 500
Reposted fromAnjax333 Anjax333 viadobby dobby
Notimportanat
17:54
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadobby dobby
Notimportanat
17:53
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viadobby dobby
Notimportanat
17:53
Mężczyzna godzi się ryzykować utratę kobiety, która mu się podoba, ale nie kobiety, którą kocha.
— Roalina Lisboa Coelho
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viadobby dobby
Notimportanat
17:52
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
Notimportanat
17:52
I tyle mi się dzieje na raz w tym życiu i powiedzieć bym chciała wszystko tylko Ci. I do Ciebie przytulić. I z Tobą zapomnieć. A muszę o Tobie.
— dobby
Reposted fromdobby dobby
Notimportanat
17:51
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromxalchemic xalchemic viadobby dobby

December 20 2017

Notimportanat
21:51
Notimportanat
21:50
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viaOnly2you Only2you
Notimportanat
21:50
9630 418b

December 05 2017

Notimportanat
15:47
Notimportanat
15:46
2480 c3c4 500
Notimportanat
15:43
Reposted fromFlau Flau viamyownreality myownreality
Notimportanat
15:43
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski

November 24 2017

20:26

November 09 2017

Notimportanat
14:16
To nic złego kiedy ktoś zna twoją najgorszą stronę.
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viaBilora Bilora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl