Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

Notimportanat
16:37

Hayao Miyazaki animated rain, which means every frame is hand drawn. 

Reposted frommyname myname viabananowo bananowo

February 22 2017

13:02
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viaOnly2you Only2you
Notimportanat
13:02
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaOnly2you Only2you
Notimportanat
13:00

"Poza tym na samotność, umartwianie się i użalanie nad sobą trzeba mieć strasznie dużo czasu. Ludzie, którzy nie chcą czuć się samotni i nie chcą tego tak dotkliwie odczuwać, ratują się, wypełniając sobie dzień tak, że nie mają wolnej chwili."

— bezsprzecznie J.L. Wiśniewski
Reposted fromhysterie hysterie viaOnly2you Only2you

February 20 2017

Notimportanat
22:12
9833 4f2f
Reposted fromollardo ollardo viasatyra satyra
Notimportanat
21:58
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viayolo28 yolo28
Notimportanat
21:57
Notimportanat
21:49
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś.
— Regina Brett
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasoko soko
21:49
6339 2f76
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viasoko soko
Notimportanat
21:48
Notimportanat
21:48
1350 614f
Reposted fromnatalkablus natalkablus viaHydrazyna Hydrazyna
Notimportanat
21:48
1188 2ea3 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viafckit fckit
Notimportanat
21:09
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viaOnly2you Only2you
21:09
9914 4135 500
Reposted fromgoetze goetze viaOnly2you Only2you
Notimportanat
14:38
9799 2877
Reposted fromdailylife dailylife viayourhabit yourhabit
Notimportanat
14:38
1188 2ea3 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaTuptol Tuptol
Notimportanat
14:38
8590 c0ef 500
Reposted fromrol rol viaTuptol Tuptol
Notimportanat
14:37
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaTuptol Tuptol

February 18 2017

Notimportanat
22:34
4639 92ea
Reposted fromretaliate retaliate viaokretowazupa okretowazupa
Notimportanat
22:33
5044 3df6
Reposted fromumorusana umorusana viabitemyneck bitemyneck
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl