Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

Notimportanat
22:05
1483 8010
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabananowo bananowo
21:30
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
Notimportanat
21:29
3335 52d3
Reposted fromsarazation sarazation viaBilora Bilora
Notimportanat
21:29
Notimportanat
21:29
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaOnly2you Only2you
Notimportanat
21:25

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaOnly2you Only2you
21:24
9897 9d09 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viabananowo bananowo
Notimportanat
21:24
4510 0e2f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabananowo bananowo
Notimportanat
21:24

April 15 2017

Notimportanat
18:13
Reposted from1985 1985 viaOnly2you Only2you
18:13
Notimportanat
18:12
4060 d40e
Notimportanat
18:12
3261 1415
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabananowo bananowo
Notimportanat
18:12
3382 fc32 500
Notimportanat
18:12
Życie to stek bzdur, z tym że ja poproszę krwisty.
— Taco Hemingway
Reposted fromkatalama katalama viaBilora Bilora
Notimportanat
18:11
 ...ale z każdym dniem uświadamiam sobie, jak wiele w naszym życiu zależy od z pozoru błahych przypadków. Od jednej decyzji, czasem nie popartej absolutnie niczym. Od absurdalnego poczucia, że powinniśmy coś zrobić. Od intuicji, przeczucia, najzywajcie to jak chcecie.
Reposted fromkix kix viaBilora Bilora
Notimportanat
18:10
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBilora Bilora

April 09 2017

Notimportanat
21:03
6945 c7b5
Reposted fromcalifornia-love california-love viavertheer vertheer
21:02
5408 e48f 500
Notimportanat
20:56
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaBilora Bilora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl