Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

Notimportanat
20:15
Pier at night
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialadymartini ladymartini
Notimportanat
18:50
Notimportanat
18:48
Reposted fromdimer dimer viamoai moai
Notimportanat
18:48
Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Ks. Jan Twardowski
Reposted fromstercum stercum viamoai moai
Notimportanat
18:48
Notimportanat
18:48
4833 c904
Reposted fromunterland unterland viakropq kropq
Notimportanat
18:44
Reposted fromshakeme shakeme viamyownreality myownreality
Notimportanat
18:44
Reposted fromshakeme shakeme viamyownreality myownreality

September 19 2018

Notimportanat
19:13
To,czego chcesz, przychodzi do Ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedobrze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk
Notimportanat
19:08
2836 ccbe
Reposted fromscorpix scorpix viaanula69 anula69
Notimportanat
19:08
4790 4a11
Reposted fromMyrszaa Myrszaa viaanula69 anula69
Notimportanat
19:02
3570 16eb 500
Reposted fromretaliate retaliate viaanula69 anula69
19:02
5139 46bd
Notimportanat
19:01
Reposted frombluuu bluuu viaanula69 anula69
Notimportanat
19:01
0726 b8b6 500
Reposted fromwoolowinka woolowinka viaanula69 anula69
Notimportanat
19:00
4895 5317
Reposted fromfoods foods viaanula69 anula69
Notimportanat
18:50
5819 3305
Reposted fromfoods foods viaanula69 anula69
Notimportanat
17:23
Notimportanat
17:23
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care viaBilora Bilora
Notimportanat
17:22
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl