Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

Notimportanat
22:19
0280 555a 500

October 26 2018

Notimportanat
16:24
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Notimportanat
14:23
2596 f8dd 500
Notimportanat
14:20
Notimportanat
14:19
6858 a3ee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabodnarkaa bodnarkaa
Notimportanat
14:18
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viabodnarkaa bodnarkaa
Notimportanat
14:16
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
Notimportanat
14:07
6093 de57
Notimportanat
14:06
Dzwonił do mnie rano, w dzień, czasami nawet w nocy i mówił podnieconym, niecierpliwym głosem: "Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć". I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Bo to ja, a nie kto inny, miałam wysłuchać opowieści o jego sukcesie, porażce, wzruszeniu, planie lub pomyśle. Jako pierwsza. Absolutnie pierwsza. I to był dla mnie prawdziwy dowód miłości. Przez sześć lat nie powiedział mi ani razu, że mnie kocha, ale za to ja słuchałam wszystkiego pierwsza. Dla mnie już do końca życia żadne "kocham cię" nie zastąpi tego "słuchaj", muszę ci coś natychmiast opowiedzieć".
— J.L. Wiśniewski "Kulminacje"
Notimportanat
14:06
Syndrom Stendhala to termin medyczny. Odnosi się do stanu, kiedy obraz albo inne dzieło sztuki jest tak piękne, że oszałamia widza. To forma szoku. Kiedy Stendhal zwiedzał kościół Santa Croce we Florencji w roku 1817, opowiadał, że omal nie zemdlał z zachwytu. Ludzie doznają wtedy palpitacji serca. Mają zawroty głowy. Patrząc na wielkie dzieło sztuki, człowiek zapomina, jak się nazywa, zapomina nawet, gdzie się znajduje. 
— Dziennik - Chuck Palahniuk
Reposted fromvesania vesania viaultraviolet ultraviolet
Notimportanat
14:03
Poza tym chciałbym już zobaczyć twoją mordę. Ktoś kto nie boi się ośmieszenia napisałby: tęsknię.
— z listu Ryszarda Lassoty do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaOnly2you Only2you
Notimportanat
14:03

“Obrócił twarz do słońca, przymknął oczy i pomyślał, że być może dla odmiany powinien dziś zrobić coś mądrego. Na przykład, rzucić wszystko w diabły.”

~ Jo Nesbø

Reposted fromBrewOfLonging BrewOfLonging viaOnly2you Only2you
Notimportanat
13:49
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
Notimportanat
13:48
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Notimportanat
13:27
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaultraviolet ultraviolet

October 24 2018

Notimportanat
22:42
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viaOnly2you Only2you
Notimportanat
22:41
Człowiek to rzeczownik, a rzeczownikiem rządzą przypadki.

— Krystyna Siesicka – Zapałka na zakręcie
Reposted fromultraviolet ultraviolet
Notimportanat
22:41
Czasami człowieka łamią drobiazgi, wrażenia, do których wstyd się nieomal przyznać.
— "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaultraviolet ultraviolet
Notimportanat
22:40
9019 f79d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaOnly2you Only2you
Notimportanat
22:39
Reposted fromshakeme shakeme viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl