Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

Notimportanat
18:33
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaBilora Bilora
Notimportanat
18:33
Prawdziwe uczucie będzie spontaniczne i przyjdzie całkowicie naturalnie, bez obliczeń i kalkulacji.
— właśnie
Reposted fromfanaberie fanaberie viaBilora Bilora

March 23 2017

16:21
4614 ef93 500
Notimportanat
16:20
6374 360f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaromatycznie aromatycznie
Notimportanat
16:19
Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaBilora Bilora
16:19
x
Reposted fromweheartit weheartit viabananowo bananowo

March 21 2017

18:42
8150 b202 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaeternia eternia
Notimportanat
17:55
2499 f3a7
Reposted frompesy pesy viaeternia eternia
Notimportanat
17:48
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommaybelater maybelater viaBilora Bilora

March 20 2017

Notimportanat
15:45
4014 4acc 500
Reposted frompiehus piehus viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
Notimportanat
15:44
chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei
— hurt
Reposted fromMirelnie Mirelnie viaOnly2you Only2you
Notimportanat
15:44
2627 6b3c
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabananowo bananowo
15:43
8261 598c 500
Reposted fromerial erial viaOnly2you Only2you

March 19 2017

Notimportanat
13:00
Reposted frombluuu bluuu viaOnly2you Only2you

March 18 2017

Notimportanat
17:46
not funny
Reposted fromSeekDante SeekDante viaKore Kore

March 17 2017

Notimportanat
18:53
5771 f9ba 500
Reposted fromfoods foods vialittlewhitelies littlewhitelies
Notimportanat
18:53
5533 99c9
Reposted fromlaters laters vialittlewhitelies littlewhitelies
Notimportanat
18:36
Reposted frombluuu bluuu vialittlewhitelies littlewhitelies
Notimportanat
18:09
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaolls503 olls503
Notimportanat
18:09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl