Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2016

Notimportanat
00:01
Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny, a nie świadomości że jest zajęta.
— .
Reposted fromelarenne elarenne viaBilora Bilora
Notimportanat
00:01
1922 1551
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBilora Bilora

December 07 2016

Notimportanat
23:59
Ci, co odeszli, zaczynają za nami tęsknić, gdy zorientują się, że nie mogą nas zastąpić nikim innym
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viadziewcze dziewcze
Notimportanat
23:59
5713 ffb9
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaOnly2you Only2you
Notimportanat
23:59

November 29 2016

Notimportanat
20:58
5769 94a3 500

November 25 2016

Notimportanat
22:03
6706 e97c
Notimportanat
22:03
Notimportanat
22:02
5032 4185
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabananowo bananowo
Notimportanat
22:02
Reposted frombluuu bluuu viabananowo bananowo
Notimportanat
21:52
Reposted frombananowo bananowo
Notimportanat
21:52
7045 6a1c 500
Reposted fromjustMeee justMeee viaOnly2you Only2you
Notimportanat
21:49
Notimportanat
21:40
Notimportanat
21:38

Czasy i związki się zmieniają. Nie zmienia się tylko to, że jeśli nie dajesz kobiecie zdecydowania, siły, uczuć i poczucia, że jest ważna i seksowna, to nigdy z nią nie będziesz, a jeśli przestaniesz jej to dawać, to kiedyś w końcu ją stracisz.


http://volantification.pl/2015/04/07/spoleczne-zapotrzebowanie-na-zlych-facetow
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viaBilora Bilora
Notimportanat
21:38
0012 0b3b
Reposted fromcalifornia-love california-love viaBilora Bilora
Notimportanat
21:37
Notimportanat
21:35
Notimportanat
21:35
Reposted frombluuu bluuu viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
Notimportanat
21:34
7411 85fc 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl