Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

Notimportanat
11:50
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu viaakysz akysz
Notimportanat
11:49
8132 60c8
Reposted fromcalifornia-love california-love viaakysz akysz
Notimportanat
11:46
8060 d937
Reposted fromcalifornia-love california-love viaakysz akysz
11:46
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaakysz akysz
Notimportanat
11:46
Reposted fromworst-case worst-case viaakysz akysz
Notimportanat
11:38
0455 1fca 500
Reposted fromwhatkatefeel whatkatefeel viaakysz akysz
Notimportanat
11:38
4076 f487 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaakysz akysz
Notimportanat
11:36
6970 3f42 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaakysz akysz
Notimportanat
11:36
9627 11c2
Reposted fromoutline outline viaakysz akysz
Notimportanat
11:31
4415 0702
Reposted frombrummel brummel viaOnly2you Only2you
Notimportanat
11:30
6121 7007
Reposted fromspring-flow spring-flow viaBilora Bilora
Notimportanat
11:11
2891 d646
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaBilora Bilora
Notimportanat
10:22
Notimportanat
10:22
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viamemyself memyself
10:22
2913 56f6 500
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viamemyself memyself

May 14 2017

Notimportanat
11:35
5159 17dd
Reposted fromcalifornia-love california-love viamemyself memyself
Notimportanat
11:35
5792 4238
Reposted fromretaliate retaliate viaaromatycznie aromatycznie
Notimportanat
11:33
8555 f407 500
Reposted fromtereska tereska viadziewcze dziewcze
11:32
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viamemyself memyself
Notimportanat
11:32
Każdy coś widział. Każdego coś kiedyś wkurzyło, każdy kiedyś na krócej lub dłużej stracił apetyt.
— Andrzej Sapkowski, "Pani Jeziora"
Reposted fromcudoku cudoku viaBilora Bilora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl