Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

Notimportanat
20:38
Reposted frombluuu bluuu viaakysz akysz
Notimportanat
20:38

July 27 2017

Notimportanat
18:11
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaOnly2you Only2you
Notimportanat
18:10
Zołza będąc w związku z mężczyzną, nigdy nie przestaje być sobą. Nie traci swoich przyjaciół. Nie rezygnuje z kariery zawodowej ani własnych zainteresowań. Nie poświęca partnerowi całego swojego czasu i nie wychodzi ze skóry, żeby go zadowolić. I w przeciwieństwie do miłej dziewczyny nie jest zbyt tolerancyjna wobec braku szacunku. Nie traci pazurków i ma ogromny szacunek dla samej siebie, trwa w przeświadczeniu, że poczucie własnej wartości powinno rządzić jej decyzjami. Ponieważ ona się nie boi, w niego, jak na ironię, wstępuje lęk, że ją straci. Ponieważ ona nie okazuje, że nie może bez niego żyć, on zaczyna jej coraz bardziej potrzebować. Ponieważ ona nie jest od niego zależna, on staje się zależny od niej.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBilora Bilora

July 20 2017

Notimportanat
11:28
8944 2472
Reposted fromslodziak slodziak viapiksa piksa
11:27
7331 64e0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasaureus saureus
Notimportanat
11:24
6642 25cd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaromatycznie aromatycznie
Notimportanat
11:22
5658 3631 500
Reposted fromdziewcze dziewcze
Notimportanat
11:15
1070 b9ed
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaakysz akysz
11:14
9082 bc0e 500

paris2london:

Dream

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaakysz akysz
Notimportanat
11:06
4241 2094
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaakysz akysz
Notimportanat
11:06
2073 c273
Reposted fromlittlefool littlefool viaakysz akysz
Notimportanat
11:05
7859 ce1b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaakysz akysz
Notimportanat
11:04
1572 0fc6
Reposted fromretro-girl retro-girl viaakysz akysz
Notimportanat
11:04
6672 2b13 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaakysz akysz
Notimportanat
11:03
Notimportanat
11:02
2435 d4e9
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaakysz akysz
Notimportanat
11:01
7546 6866
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaakysz akysz
Notimportanat
11:01
1981 98aa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaakysz akysz
Notimportanat
11:00
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viaakysz akysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl