Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2020

Notimportanat
21:33
3582 1171
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
Notimportanat
21:19

Zdarza się, że kogoś bardzo lubimy, ale go nie kochamy. 

I zdarza się, że kogoś bardzo kochamy, ale go nie lubimy i po pewnym czasie zaczynamy rozumieć, że życie z nim jest niemożliwe. Bo jednak łatwiej żyje się z kimś, kogo lubimy. 

Z kim potrafimy normalnie rozmawiać. O głupotach. 
O naleśnikach i idiotycznym filmie. Bez szarpaniny, bez tych wszystkich dziwnych emocji, o których istnieniu wcześniej nie miałam pojęcia. Dopóki nie poznałam ciebie. 

Dlatego... 
Wybacz mi, ale muszę znaleźć kogoś, kogo polubię. 
Nawet jeśli nigdy nie pokocham go tak mocno, jak ciebie.

— Mag­da­ Knedler
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBilora Bilora
Notimportanat
21:18
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
Notimportanat
20:31
7859 0cc0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

December 21 2019

Notimportanat
20:36
3579 f68c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai

December 13 2019

Notimportanat
19:17
6350 f330
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
19:17
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatoskafkee toskafkee
19:16
1391 4725 500
Reposted fromwestwood westwood viaOnly2you Only2you
Notimportanat
19:16
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
Notimportanat
19:15
5156 1d86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaOnly2you Only2you
Notimportanat
19:15
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamoai moai
Notimportanat
19:14
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
Reposted fromlovvie lovvie viamoai moai
Notimportanat
19:14
Chciałabym zobaczyć świat, który podaje rękę, a nie depcze. Chciałabym uwierzyć w człowieka, który dźwiga, a nie odwraca wzrok. Chciałabym dostrzec relacje, które budują a nie niszczą. Tak, właśnie taka mogłaby być prawdziwa magia świąt...
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaOnly2you Only2you
Notimportanat
19:13
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaOnly2you Only2you
Notimportanat
19:13
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai

November 20 2019

Notimportanat
22:34
Notimportanat
22:30
(...) Wiesz, lubię wieczory
Lubię się schować na jakiś czas
I jakoś tak, nienaturalnie
Trochę przesadnie, pobyć sam (...) 
— Myslovitz, Długość Dzwięku Samotności
Notimportanat
22:29
Reposted fromshakeme shakeme vianowaczi nowaczi
Notimportanat
22:28
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 vianowaczi nowaczi
Notimportanat
22:28
TRUDNO KUPIĆ BUTY NA WIOSNĘ, A CO DOPIERO MÓWIĆ O WYBIERANIU MĘŻCZYZNY, KTÓRY BYŁBY NA WSZYSTKIE PORY ROKU. KTÓRY BY NIE UWIERAŁ, NIE ROBIŁ ODCISKÓW, BYŁ MILUTKI JAK KAPEĆ I DZIELNY JAK KOZAK.
— chpd
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl