Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2020

Notimportanat
21:32
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaBilora Bilora
Notimportanat
21:32
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
Notimportanat
21:32
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOnly2you Only2you
Notimportanat
21:31
4861 8ec9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBilora Bilora
Notimportanat
21:31
8975 d27f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBilora Bilora
Notimportanat
21:31
Notimportanat
21:31
8995 2b3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
Notimportanat
21:22
9907 b35a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamoai moai

March 18 2020

Notimportanat
17:29
6997 bf87 500
Reposted frommiischa miischa viamoai moai
Notimportanat
17:29

January 06 2020

Notimportanat
21:33
3582 1171
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
Notimportanat
21:19

Zdarza się, że kogoś bardzo lubimy, ale go nie kochamy. 

I zdarza się, że kogoś bardzo kochamy, ale go nie lubimy i po pewnym czasie zaczynamy rozumieć, że życie z nim jest niemożliwe. Bo jednak łatwiej żyje się z kimś, kogo lubimy. 

Z kim potrafimy normalnie rozmawiać. O głupotach. 
O naleśnikach i idiotycznym filmie. Bez szarpaniny, bez tych wszystkich dziwnych emocji, o których istnieniu wcześniej nie miałam pojęcia. Dopóki nie poznałam ciebie. 

Dlatego... 
Wybacz mi, ale muszę znaleźć kogoś, kogo polubię. 
Nawet jeśli nigdy nie pokocham go tak mocno, jak ciebie.

— Mag­da­ Knedler
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBilora Bilora
Notimportanat
21:18
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
Notimportanat
20:31
7859 0cc0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

December 21 2019

Notimportanat
20:36
3579 f68c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai

December 13 2019

Notimportanat
19:17
6350 f330
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
19:17
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatoskafkee toskafkee
19:16
1391 4725 500
Reposted fromwestwood westwood viaOnly2you Only2you
Notimportanat
19:16
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
Notimportanat
19:15
5156 1d86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl