Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2019

Notimportanat
19:43
3684 35be
Reposted fromonlyman onlyman viabesomeoneelse besomeoneelse
Notimportanat
19:43

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawildgirl wildgirl
Notimportanat
19:43
Reposted frombluuu bluuu viabesomeoneelse besomeoneelse
Notimportanat
19:42
Notimportanat
19:41
2014 7136 500
Reposted fromolbaria olbaria viaimara imara
Notimportanat
19:41
1547 2b69 500
Reposted fromolbaria olbaria viaimara imara
19:40
6626 3fe2
Reposted frommartinini martinini viaholymoly holymoly
Notimportanat
19:37
Między "dzień dobry", a "dobry wieczór", umieściłabym jeszcze "dziękuję, że jesteś", "widzimy się wieczorem", "wino słodkie czy półsłodkie?".
— "Jesteśmy dorośli. Kiedy to się stało? Jak to zatrzymać?"
Notimportanat
19:36
Reposted fromshakeme shakeme viabesomeoneelse besomeoneelse
19:30
2919 7686 500
Reposted frombrumous brumous viaholymoly holymoly
Notimportanat
19:30
8237 da2d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaholymoly holymoly
Notimportanat
19:30
1949 f9b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaholymoly holymoly
Notimportanat
19:29
Notimportanat
19:29
Reposted fromshakeme shakeme viaholymoly holymoly
Notimportanat
19:26
2086 ae05 500
Reposted fromverronique verronique viaholymoly holymoly
Notimportanat
19:26
7109 1188
Reposted fromkarahippie karahippie viaimara imara
Notimportanat
19:25
Notimportanat
19:25
Reposted fromshakeme shakeme viaholymoly holymoly
Notimportanat
19:25
Reposted fromshakeme shakeme viabesomeoneelse besomeoneelse
Notimportanat
19:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl