Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2019

Notimportanat
16:23
Reposted fromshakeme shakeme viaOnly2you Only2you
Notimportanat
16:22
Notimportanat
16:22
Świat urządzony jest tak, że czasem musisz zrobić coś, na co nie masz ochoty, z ludźmi, których nie lubisz, i w miejscach, za którymi nie przepadasz. Znajomi będą znikać z twojego życia równie łatwo i szybko, jak się w nim pojawili. Stracisz pieniądze, zepsują ci się różne rzeczy, a twój pies zdechnie. Ale wytrzymasz to wszystko, i dobre, i złe momenty, tak jak wcześniej.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamoai moai
Notimportanat
16:22
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai
Notimportanat
16:22
4185 8b48 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai
Notimportanat
16:21
8089 617f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Notimportanat
16:20
8379 b197 500
Reposted fromcathandcat cathandcat viamoai moai
Notimportanat
16:20
7458 75ed 500
Reposted fromniiina niiina viamoai moai
Notimportanat
16:20
3315 f251 500
Reposted frommoai moai
Notimportanat
16:20
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaOnly2you Only2you
Notimportanat
16:17
Nie zdajesz sobie sprawy, jak za kimś tęsknisz, póki nie spotykasz się z nim po długiej rozłące i twoje serce w końcu znów może bić.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaOnly2you Only2you
Notimportanat
16:15
Notimportanat
16:14
2100 23be 500
Reposted fromsavatage savatage viaOnly2you Only2you
Notimportanat
16:13
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viaBilora Bilora
Notimportanat
16:12
6625 8eaa 500
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai

October 03 2019

Notimportanat
19:48
Reposted frombluuu bluuu viaholymoly holymoly
19:46
0756 2df0
Reposted fromunco unco viaxannabelle xannabelle
Notimportanat
19:44
Reposted frombluuu bluuu viaholymoly holymoly
Notimportanat
19:44
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawildgirl wildgirl
Notimportanat
19:43
3684 35be
Reposted fromonlyman onlyman viabesomeoneelse besomeoneelse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl