Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

Notimportanat
21:42
Reposted fromshakeme shakeme viaLogHiMa LogHiMa
Notimportanat
21:27
1271 311d
Reposted fromIriss Iriss viagosialap gosialap
Notimportanat
21:25
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakredek kredek
Notimportanat
21:24
Reposted fromsamuso samuso viaLogHiMa LogHiMa
Notimportanat
21:24
Notimportanat
21:22
Reposted frombluuu bluuu viakredek kredek
Notimportanat
21:22
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
Notimportanat
21:22
3334 5f18 500
Reposted fromnutt nutt viaembrace embrace
Notimportanat
21:15
1384 e63b 500
Reposted frombodnarkaa bodnarkaa viamoai moai
Notimportanat
21:15
6350 f330
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
Notimportanat
21:15
2012 629b 500
Reposted frommoai moai

November 13 2019

Notimportanat
23:34
Notimportanat
23:34
Notimportanat
23:27
23:25
3614 3f76 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viamoai moai
Notimportanat
23:23
6083 4584 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaOnly2you Only2you
Notimportanat
23:09
Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Notimportanat
23:09
6947 ba83 500
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viamoai moai
Notimportanat
23:08
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaOnly2you Only2you
Notimportanat
23:08
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...