Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2019

Notimportanat
00:24
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
Notimportanat
00:24
2949 b04b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
Notimportanat
00:23
Istnieje olbrzymia różnica między kimś, kto chce Ciebie, a kimś, kto zrobiłby wszystko, aby Ciebie zatrzymać w swoim życiu. Pamiętaj o tym.
— Gentelman_polska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaBilora Bilora
00:23
0120 d445 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viamoai moai
Notimportanat
00:23
Notimportanat
00:22
W prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to, żeby być nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie zmieniała.
Reposted fromresort resort viaOnly2you Only2you
Notimportanat
00:22
6083 4584 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaOnly2you Only2you
00:22
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaOnly2you Only2you
Notimportanat
00:22
Nigdy nie poczujesz się gotowa. Musisz iść za ciosem. Być może wylądujesz twarzą w czyjejś spoconej dupie, ale biernością niczego nie naprawisz. Nic się nie zmieni.
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOnly2you Only2you
00:21
9571 0e1a 500
Reposted fromunco unco viamoai moai
Notimportanat
00:21
Notimportanat
00:21
To wielka tajemnica, jak człowiek powinien postępować, by nie zmarnować sobie życia.
— Miguel de Cervantes
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamoai moai
Notimportanat
00:21
8969 3c06 500
Reposted frommoai moai
Notimportanat
00:21
6947 ba83 500
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viamoai moai

October 23 2019

Notimportanat
17:43
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
Notimportanat
17:43
6958 8946
Reposted fromonlyman onlyman viamoai moai
Notimportanat
17:43
5484 c70d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
Notimportanat
17:42
Notimportanat
16:24
Reposted fromshakeme shakeme viamyownreality myownreality
Notimportanat
16:24
2422 a631 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl